Máy cắt laser – Ống LTP 6022 JFY

Nhờ vào công nghệ cắt ống bằng laser mới nhất, bất kỳ biên dạng được lập trình nào cũng có thể được cắt trên ống theo bất kỳ hướng nào.